Jordarbejde

 

 

Jordarbejde:

 

Der udføres gravearbejde i forbindelse med opgravning til el, vand, fundament og udgravning til mindre huse/tilbygning.

Udgravning til sø og evt. oprensning af mindre vandhuller.