Kloakarbejde

 

 

Kloakering: 

Vi kan udføre opgaver indenfor nedenstående:

 

Huskloak:

Vi udføre kloakering inde som ud, både i nye og gammel byggeri. Herunder separation af kloaknettet, rørskader og rotteskader, samt sikring af kloak efter ved montering af rottespærre.

 

Kloakering i åbne land:

Nedsivningsanlæg  

Minirenseanlæg, udføres i samarbejde med Watersystems

 

Drænarbejde: Omfangsdræn (drænarbejde i/omkring huse) 

Landbrugsdræn 

 

Kloakering i landbruget herunder vaskeplads med olieudskiller og gylleanlæg.